Výstava – Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce | Moravské zemské muzeum v Brně

Výstava je časově omezena: 18. 12. 2019 – 30. 6. 2020

Otevírací doba: úterý 9-14 hod., středa až pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod.

Vstupné: plné 80 Kč, zvýhodněné 40 Kč, rodinné 180 Kč

Ondřej Sekora (1899-1967) je významný český spisovatel a ilustrátor knih pro děti, současně však zanechal nepřehlédnutelnou stopu v dějinách české žurnalistiky, sportu, divadla, audiovizuálních médiích nebo komiksu. Autorova životní a umělecká dráha přitom v mnoha ohledech dokonale zrcadlí historické a politické zvraty, kterými naše země prošly od konce první světové války až po začátek šedesátých let 20. století, a tak jeho příběh ve zkratce shrnuje i komplikovaný příběh Československa dané doby.

Výukový program:

Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce – Účastníci programu se pomocí tvořivých aktivit a her seznámí s životem a tvorbou významné české osobnosti – brněnského rodáka Ondřeje Sekory. Přestože proslul především jako autor Ferdy Mravence, jeho záběr byl mnohem širší.

Rozsáhlá výstava, kterou MZM přichystalo k 120. výročí Sekorova narození, reflektuje všechny jeho základní autorské polohy a ukazuje pestrost fazet jeho tvorby. Základ prezentace tvoří vlastní bohatý fond muzea doplněný výpůjčkami z řady dalších sbírkotvorných institucí. Expozice obsahuje originály ilustrací ze Sekorových slavných i méně známých knih, novinové kresby a karikatury, soukromou malířskou tvorbu, scénografické projekty i loutky vytvořené podle Sekorových návrhů. Výstavu bude provázet vydání obsáhlé monografie s bohatým obrazovým materiálem, přičemž se reprodukce dočká řada originálů a artefaktů, které byly dosud širší veřejnosti neznámé.


Akce: 8. 2. 2020 od 14.00 do 17.00 – Ať žije groteska!

Doprovodný program pro rodiny s dětmi k výstavě „Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce“

Přijďte se seznámit s významným českým spisovatelem, ilustrátorem knih pro děti a žurnalistou Ondřejem Sekorou prostřednictvím ilustrací ze Sekorových slavných i méně známých knih, novinových kreseb, karikatur a loutek vytvořených podle Sekorových návrhů.

Vstupné 50 Kč (materiál), omezený počet návštěvníků, doporučujeme telefonickou nebo emailovou rezervaci na tel. 533 435 274, email: detskemuzeum@mzm.cz

 

Komentáře
Please follow and like us: