LESNÍ NAUČNÁ STEZKA | Brno – Soběšice

Na značeném přibližně dvoukilometrovém okruhu si návštěvníci mohou prohlédnout osm zastavení a na vlastní kůži si vyzkoušet a ověřit některé přírodní jevy a zákonitosti. Součástí každého zastavení jsou kromě naučných panelů s textem i interaktivní a hravé prvky. Autorkami stezky jsou výtvarnice Blanka Ponížilová a Hana Havlíčková. Stezka se nachází mezi Soběšicemi a Útěchovem.

Stezka začíná u parkoviště Jezírka (zastávka autobusu č. 57 U Jezírka) a je schůdná i pro malé děti a seniory.  Je volně přístupná veřejnosti. Prosíme, chovejte se k panelům i herním prvkům šetrně a využívejte je tak, aby si na nich mohli pohrát i další návštěvníci, kteří přijdou po vás.

1. zastavení  – DŘEVĚNÁ SYMFONIE
Prozkoumejte akustické vlastnosti dřeva a zkuste si zahrát na obrovský dendrofon.

2. zastavení – PŘÍBEHY TISKNUTÉ DO HLÍNY
Srovnejte síly s různými živočichy. Doskočíte dál než zajíc, srnka či saranče? Vydejte se po stopách různých obyvatel lesa.

3. zastavení – NA KRUNÝŘI OBŘÍ ŽELVY
Seznamte se s horninami v Brně a jeho okolí a prozkoumejte je, například pomocí vah.

4. zastavení – BROUK KŮROVEC
Porovnejte několik klád napadených kůrovcem, poskládejte si vývoj kůrovce a nahlédněte do jeho života.

5. zastavení –  ZMIZET Z OČÍ
Jestlipak najdete všechna zvířata ukrytá v okolí informačního panelu? Nebude to jednoduché…

6. zastavení – PŘÍRODNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Zjistěte, jaké klimatizační funkce plní les a pomocí různých meteorologických přístrojů porovnejte mikroklima louky a lesa.

7. zastavení – ŘEKA A ČLOVĚK
Vyzkoušejte si, zda více vody pojme upravený nebo přírodní tok a které zásahy člověka na vodních tocích přírodě prospívají a které jí škodí.

8. zastavení – NÁVŠTĚVA Z CIZÍCH KRAJŮ
Jak a odkud se k nám dostaly nepůvodní rostliny? A najdeme je ve volném lese?

Areál Jezírka

Areál Jezírka je veřejnosti otevřen od dubna do června a od září do října každé pondělí od 13 do 17 h. Návštěvníci si tu mohou prohlédnout např. bylinkovou spirálu, vyvýšené záhony, kořenovou čistírnu a jezírko nebo venkovní pec na chleba.

Vizitka


Kraj | Jihomoravský
Město | Lipka (zobrazit na mapě)
www | www.lipka.cz

Zdroj: www.lipka.cz

Komentáře