Mateřské centrum pro veřejnost | SEV Hlídka Brno

Cílovou skupinu mateřského centra tvoří převážně rodiče s nejmenšími dětmi.

Mateřské centrum – hernička mateřského centra je otevřena pro veřejnost každý všední den od 9 do 17 hodin.

K dispozici jsou také prostory v přízemí – menší hernička u zvířátek, šatna, záchody s přebalovacím pultem, kuchyňka a venkovní prostory (zahrada s edukačními pomůckami a dětské hřiště).

Výukový program v mateřském centru trvá cca 45 minut v době od 10:00 do 11:00 každou středu (pokud není tentýž den jiná akce na Hlídce). Platí se 30,- Kč za dítě a ve vstupu je zahrnuta také půl hodinka v herničce MC zdarma.

I velmi malé děti se mohou ekologicky vzdělávat, proto zde pro ně vymysleli speciální edukační lekce, které jsou metodicky upravené tak, aby byly pochopitelné i pro takto malé děti. Ekologický výukový program (EVP) je výchovně vzdělávací celek, který se zaměřuje na určité ekologické, environmentální, přírodovědné nebo ochranářské téma. Skládá se zejména z praktických a tvořivých činností, her, pokusů, zkoumání a pozorování přírody. Děti tak mohou uplatnit svoji kreativitu, fantazii, rozvíjet své smyslové vnímání a schopnost přemýšlet v širších souvislostech. Každý týden je jiné téma, které se vztahuje ke konkrétnímu ročnímu období. Programy probíhají v objektu ekologického střediska. Cílem je zprostředkovat dětem kontakt s přírodou, aby získaly motivaci k jejímu zkoumání a poznávání. Na program není nutné se přihlašovat dopředu. Účastnický poplatek za jednodenní program činí 30 Kč za dítě. Rodič dítěte má program zdarma.Za děti zodpovídá po celou dobu trvání EVP rodič dítěte.

Vizitka


Kraj | Jihomoravský
Město | Brno
Adresa | Hlídka 4, Brno
Telefon | +420 725 840 774
e-mail | hostinska@zoobrno.cz
www | www.sevhlidka.cz/pro-deti/materske-centrum
facebook | www.facebook.com/sevhlidka/

Text a foto: SEV Hlídka

Komentáře