Planetární stezka, Uherský Brod

Na této stezce od nádraží po hvězdárnu najdete infopanely a modely zmenšených planet. Planety a další vesmírná tělesa na stanovištích představují poměry vzdáleností těles ve sluneční soustavě. Součástí planetární stezky je i galaktická stezka s 5 panely (pod hvězdárnou) se zajímavými informacemi o vesmíru. Planetární stezka pokračuje od hvězdárny do místní části Maršov (celkem 7 km), kde je zakončena infopanelem o hranici sluneční soustavy.

Planetární stezka je vítaným zpestřením popularizace astronomie mezi veřejností a školní mládeží. Díky provedení planet do podoby žulových koulí, rozmístěných v poměrných vzdálenostech (velikostech) od Slunce, získají návštěvníci konkrétnější představu o jejich vzhledu a vzdálenostech mezi tělesy ve Sluneční soustavě tím, že si tyto zmenšené vzdálenosti sami musí projít. Realizace planetární stezky tak přispěla k dalším možnostem osvěty astronomie ve městě. Společně s planetáriem a hvězdárnou umožňuje komplexnější přístup k prezentaci astronomie.

Trasa planetární stezky

Uherskobrodská planetární stezka začíná vedle přechodové lávky nad dopravním terminálem u velkých schodů vedoucích do centra města a končí na sever od města u obce Maršov, kde je poslední panel s informacemi o hranici Sluneční soustavy. V jejím počátečním bodě je umístěno Slunce, které symbolicky prezentuje sluneční paprsek štěrbinových slunečních hodin.

Vizitka


Kraj | Zlínský
Město | Uherský Brod
Telefon | +420 703 177 769
e-mail | hvezdarna@ub.cz
www | www.hvezdarnaub.cz/planetarni-stezka/

Komentáře