Včelí naučná stezka | Ostrožská Nová ves – Uherský Ostroh

Včelí naučná stezka je umístěna podél cyklostezky vedoucí ze Sirnatých lázní v Ostrožské Nové Vsi až k výjezdu stezky z Uherského Ostrohu. Je dlouhá pět kilometrů a má dvanáct osvětových stanovišť. Vybudovali ji včelaři z Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu.

Panel č. 1 – Český svaz včelařů
Popisuje funkci Českého svazu včelařů jako neziskovou organizaci. Dále velmi stručně zachycuje historii obou základních organizací.

Panel č. 2 – Včela medonosná
Zařazení včely medonosné do zoologického systému. Zabývá se i vlastnostmi ras včely evropské.

Panel č. 3 – Včelí produkty
Panel je umístěn v lázeňském areálu, v kterém se pohybují především lázeňští hosté.

Panel č. 4 – Od brtí až po nástavky
Velmi stručně popisuje vývoj úlů. Je blízko lokality, do které připravujeme ukázky starých úlů.

Panel č. 5 – Včela a příroda
Charakteristickým je karikatura Alberta Einsteina a jeho údajný citát: „Kdyby nebylo včel, do čtyř let bychom přestali existovat,“ neboli text zdůrazňuje především opylovací činnost včel.

Panel č. 6 – Včelstvo je společenský hmyz
Popisuje jedince žijící v úle.

Panel č. 7 – Co se děje v úle
Zachycuje vývoj úlových včel, od vykousání mladušky z úlu až do doby, než se stane včela létavkou.

Panel č. 8 – Ze života včel
Voda a včela , hygiena ve včelstvu, jak včela reaguje na kouř. To jsou hlavní náměty panelu.

Panel č. 9 – Včelařský rok
Pojednává o jarním proletu, rojení a loupeži včel. Jevy, které se ve včelstvu v průběhu roku běžně odehrávají.

Panel č. 10 – Zimování včel
Nastiňuje věčnou otázku – uteplovat či neuteplovat?

Panel č. 11 – Jak včely komunikují
Co oznamuje včela svým družkám včelími tanečky ? Reagují včely na zvuk

Panel č.12 – Co ohrožuje včely
Včelaření nejsou jen samé radosti, trápí nás i nemoci včel, především varroáza a mor. V nedohlednu zatím máme tumidózu.

Vizitka


Kraj | Zlínský
Město | Ostrožská Nová Ves – Uherský Ostroh
www | www.vcelarionv.webnode.cz

Komentáře